Văn bản chính sách

Thông tin văn bản
Tên văn bản Quyết định Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
Số/Ký hiệu 23/2006/QĐ-BGD&ĐT
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Ngày ban hành 22/05/2006
Ngày hiệu lực 06/06/2006
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tệp đính kèm Tải về máy
Ý kiến bạn đọc