Văn bản chính sách

Thông tin văn bản
Tên văn bản Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020
Số/Ký hiệu 647/QĐ-TTg
Loại văn bản Tham khảo
Ngày ban hành 26/04/2013
Ngày hiệu lực 26/04/2013
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tệp đính kèm Tải về máy
Ý kiến bạn đọc