Sách - Ấn phẩm
Vai trờ hỗ trợ của Hội Người khuyết tạt trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật huyện Gia Lâm
22/11/2016 10:51
 Nguyễn Văn Thức
    Hội trưởng hội người khuyết tật Huyện Gia Lâm

Tóm tắt: Được sự tài trợ của tổ chức CRS, Hội người khuyết tật Huyện Gia Lâm đã thành lập Câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật nhằm mục đích trợ giúp gia đình trẻ khuyết tật và những trẻ khuyết tật nặng tại nhà. Tới nay, dự án đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật. Bài viết giới thiệu cơ cấu, hoạt động và những kết quả đạt được của dự án.

Hội người khuyết tật (NKT) huyện Gia Lâm thành lập theo quyết định 1065/ QĐUB ngày 3 tháng 10 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội. Hội hoạt động theo điều lệ được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, hội đang có 451, hội viên tham gia sinh hoạt (trong đó có 96 TKT). Hội đã thành lập 4 hội NKT cấp xã và 18 chi hội NKT cấp xã, hội đã thành lập Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, Câu lạc bộ cha mẹ TKT. Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực của ban chấp hành với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, hội NKT Gia Lâm đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của hội viên, đảm bảo quyền của NKT trên mọi lĩnh vực, theo quy định của pháp luật.

Ngay khi được thành lập hội đã kiện toàn tổ chức, và thành lập các ban công tác như: Ban Đào tạo Giáo dục, Ban Việc làm, Ban Thanh thiếu niên, ban Phụ nữ. Các ban lập kế hoạch cụ thể dựa trên nhu cầu thực tế của hội viên, xây dựng những hoạt động nhằm giải quyết nhu cầu cho hội viên trên mọi lĩnh vực. Chính vì vậy những năm qua hội đã thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra được Thành hội và UBND huyện đánh giá rất cao và liên tục từ năm 2009- 2015 đều được Thành Hội, UBND huyện tặng thưởng giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hỗ trợ NKT.

Ngay từ khi thành lập hội đã nhận thức và ưu tiên hàng đầu cho công tác chăm sóc giáo dục TKT (đặc biệt là TKT nặng). Lập kế hoạch cụ thể với những hoạt động thiết thực để giải quyết những thực trạng của TKT  trên huyện, cụ thể:

1. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2010, Hội đã thành lập Câu lạc bộ cha mẹ TKT trí tuệ với 30 hội viên;

Ban đào tạo giáo dục và Ban thanh thiếu niên phối hợp câu lạc bộ cha mẹ TKT lập kế hoạch cho những hoạt động trợ giúp TKT; Năm 2013, từ dự án của tổ chức CRS Hội đã thành lập câu lạc bộ cha mẹ TKT huyện với tiền thân là câu lạc bộ cha mẹ TKT trí tuệ, hiện đã có 96 hội viên đang tham gia sinh hoạt.
 
2. Về hoạt động

Hội chủ động liên hệ và trình kế hoạch với Thành Hội và UBND, phòng LĐTB&XH, phòng Giáo dục và đào tạo  xin hỗ trợ và phối hợp trong mọi hoạt động;
 
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ vận động gia đình có trẻ khuyết tham gia vào câu lạc bộ, rà soát, phân loai dạng tật, mức độ tật cụ thể phối kết hợp với Hội NKT lập kế hoạch trợ giúp TKT, đáp ứng đúng nhu cầu của trẻ;

Vận động nguồn kinh phí cho các hoạt động từ Thành Hội, UBND các cấp, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước và cộng đồng xã hội;

Làm việc trực tiếp và phối hợp chặt chẽ với các trường trong huyện trong việc giáo dục TKT học hòa nhập, tham gia dạy TKT nặng tại nhà;

Mở các khóa tập huấn cho giáo viên và cha mẹ nòng cốt về các kỹ năng và phương pháp dạy trẻ KT hòa nhập, và chăm sóc giáo dục TKT nặng tại nhà

3  Những kết quả đạt được           

Phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo và các nhà trường tạo điều kiện cho 100% trẻ KT còn khả năng được tiếp cận với giáo dục hòa nhập. Phối hợp với Thành Hội và UBND xã mở được 3 lớp học xóa mù chữ cho TKT với 60 em. Tổ chức tập huấn cho giáo viên các trường tiểu học và mầm non cùng với cha mẹ cốt cán về các kỹ năng và phương pháp dạy TKT hòa nhập và chăm sóc TKT nặng tại nhà. Đã tổ chức dạy 15 TKT nặng tại nhà với sự tham gia của các giáo viên tại các trường và những giáo viên đã về hưu. Hội hàng năm tổ chức những chương trình vui chơi, giao lưu tạo điều kiện giúp trẻ có cơ hội hòa nhập.

4. Những bài học kinh nghiệm           

Hội NKT huyện luôn quan tâm và lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động chăm sóc giáo dục TKT. Chủ động phối hợp với Câu lạc bộ cha mẹ TKT rà soát mở rộng đối tượng, phân dạng tật, hạng tật, tìm hiểu nhu cầu thực tế của TKT và gia đình TKT trên huyện lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động trợ giúp, chăm sóc giáo dục TKT. UBND huyện cần chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thực hiện tốt luật và các chính sách liên quan tới NKT. Các phòng ban chức năng của huyện (đăc biệt Phòng LĐ, TB & XH), các nhà trường, gia đình và xã hội cần nhận rõ vai trò, trách nhiệm trong vấn đề chăm sóc giáo dục TKT. Câu lạc bộ cha mẹ TKT cần nâng cao nhận thức cho gia đình trẻ giúp họ hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức hội trong vấn đề chăm sóc giáo dục TKT, nhất là TKT nặng. Hội NKT cần phối hợp chặt chẽ với CLB cha mẹ TKT trong vấn đề tìm kiếm mọi nguồn lực (đặc biệt là nguồn kinh phí) để duy trì mọi hoạt động trợ giúp TKT.

5. Vai trò của Hội trong vấn đề chăm sóc giáo dục

TKTMuốn thực hiện thành công trong hoạt động trợ giúp TKT, trong đó vấn đề chăm sóc giáo dục TKT, không thể thiếu được vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội tại địa phương;

- Hội cần chủ động nắm bắt được số lượng TKT trên địa bàn huyện, phân biệt dạng tật , mức độ tật của trẻ lập kế hoạch trợ giúp trẻ theo đúng khả năng của trẻ;

- Tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu của trẻ và gia đình TKT, xây dựng kế hoạch trợ giúp TKT, đáp ứng đúng nhu cầu của TKT;

- Thúc đẩy và tạo mọi điều kiện để Câu lạc bộ cha mẹ TKT hoạt động tốt;

- Động viên gia đình trẻ tham gia sinh hoạt trong CLB nhằm đẩy mạnh sự gắn kết trong việc chăm sóc giáo dục TKT;

- Chủ động trong việc vận động chính sách, huy động nguồn lực, vật lực (đặc biệt nguồn kinh phí) nhằm duy trì và thực hiện tốt kế hoạch chăm sóc giáo dục TKT.
 
 
Tin bài khác