Xác định mức độ khuyết tật
Tự kỷ có được gọi là khuyết tật không?
01/08/2016 08:55
Con tôi bị tự kỷ có được gọi là khuyết tật không? Vì tôi thấy trong Luật người khuyết tật không có dạng khuyết tật tự kỷ.
 
Ý kiến bạn đọc