Xác định mức độ khuyết tật
Chưa xác định đúng mức độ khuyết tật trí tuệ
20/09/2016 15:08
Trong trường hợp nhà trường nghĩ rằng học sinh khuyết tật trí tuệ là ở mức độ nặng nhưng giấy xác nhận của xã là mức độ nhẹ thì nhà trường có thể hoặc nên (thể) làm gì?
Ý kiến bạn đọc