Xác định mức độ khuyết tật
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận khuyết tật?
01/08/2016 08:57
Trường hợp của con tôi đã có giấy chứng nhận khuyết tật nhưng bị mất vậy cho tôi hỏi muốn cấp lại gia đình tôi phải làm những thủ tục gì?
 
Ý kiến bạn đọc