Xác định mức độ khuyết tật

Các đối tượng được xác định dạng tật và mức độ khuyết tật
Tôi được biết trong thông tư liên tịch số 37/2012 của Bộ LĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT có qui định hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có quyền xác định dạng tật và mức độ khuyết tật. Hiện nay, con tôi đã 10 tuổi tôi đã đưa con đến xác định dạng tật và mức độ khuyết tật để cháu có được những quyền lợi giống như những cháu khuyết tật khác nhưng ủy ban nhân dân xã bảo tôi mang cháu về khi nào đủ 13 tuổi mới xác định dạng tật và mức độ khuyết tật được. Vậy tôi muốn biết nhà nước có qui định các cháu khuyết tật ở độ tuổi nào thì mới được xác định dạng tật và mức độ khuyết tật không? Trường hợp con tôi bây giờ muốn được hưởng các chế độ chính sách thì phải làm sao?
Trang 2/2 « 1 2