Hỗ trợ TKT trong trường hòa nhập
​Cháu nhà tôi học kém, nghe cô giáo nói là cháu bị chậm phát triển, vậy cháu có được ưu tiên lên lớp không?
12/09/2016 11:31
Cháu nhà tôi học kém, nghe cô giáo nói là cháu bị chậm phát triển, vậy cháu có được ưu tiên lên lớp không? Chứ nếu cứ như lực học của cháu thì không biết gì cả?
 
Ý kiến bạn đọc