Đánh giá trẻ khuyết tật
Khó khăn trong việc đánh giá trẻ khuyết tật
31/07/2016 22:55
Tôi và nhiều giáo viên hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh giá khả năng của trẻ khuyết tật. Không biết Bộ có kế hoạch tập huấn về vấn đề này hoặc có một bộ công cụ đánh giá nào không?
 
Ý kiến bạn đọc