Chính sách nhập học đối với TKT

Đăng ký nhập học trẻ khuyết tật khi quá độ tuổi quy định?
Tôi được biết theo quy định của Bộ GD-ĐT, trẻ khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi, nhưng hiện tại con tôi bị khuyết tật trí tuệ, cháu đã 10 tuổi (quá 4 tuổi so với quy định), tối muốn xin cho cháu vào học lớp 1 nhưng không biết có được không?
Trang 3/3 « 1 2 3