Chính sách đãi ngộ giáo viên
Thủ tục nhận trợ cấp trực tiếp dạy trẻ khuyết tật?
01/08/2016 09:02
Trường tôi có thông báo là các giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật sẽ được nhà nước trợ cấp nhưng chúng tôi chờ từ tháng 3 năm ngoái đến nay vẫn chưa nhận được, tôi muốn hỏi để nhận được trợ cấp của nhà nước trường chúng tôi phải chờ bao lâu nữa? và tiến hành những thủ tục nào? Do ai quyết định?
 
Ý kiến bạn đọc