Chính sách đãi ngộ giáo viên
Phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật
01/08/2016 09:01
Tôi được biết giáo viên dạy trẻ khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và có những chính sách ưu đãi nhưng tôi không biết cụ thể như thế nào? Được hưởng bao nhiêu tiền/ tháng? Trong lớp tôi có hơn 2 học sinh khuyết tật vậy tôi muốn biết mức phụ cấp cụ thể của tôi là bao nhiêu/ tháng?
 
Ý kiến bạn đọc