Chính sách đãi ngộ giáo viên
Đánh giá công việc giáo viên trong trường hợp học sinh chưa có giấy các nhận khuyết tật?
20/09/2016 15:10
Là một giáo viên, năm học vừa rồi tôi bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ vì trong lớp có 02 học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình. 02 học sinh này tuy học rất kém, không biết hết các chữ cái và chữ số nhưng không có giấy xác nhận khuyết tật. Tôi bị đánh giá như vậy có đúng không? 
 
Ý kiến bạn đọc