Chính sách đãi ngộ giáo viên
Có nên khuyên học sinh điếc hoàn toàn học trường chuyên biệt?
20/09/2016 15:16
Trong lớp tôi có 1 học sinh bị điếc hoàn toàn, tiếng trống trường và tiếng nhạc dù rất to em í cũng không nghe thấy. Tôi có nên khuyên gia đình cho em học sinh đó đi học ở lớp hay trường chuyên biệt dành cho những trẻ em bị điếc hay không?
 
Ý kiến bạn đọc